Bizning tashabbuslar

Yoshlarning qaror qabul qilishdagi imkoniyatlarini kengaytirish

O‘zbekiston yoshlari mahalliy hamjamiyatlarni rivojlantirish va mustahkamlash bilan bog‘liq masalalarni hal qilishda yangi g‘oyalar, qarashlar va g‘ayrioddiy fikrlashni taklif etib, ijtimoiy taraqqiyotning muhim tezlashtiruvchi omiliga aylanishlari mumkin.