Ko‘rsatmalar va qo‘llanmalar

"Hayot xavfsizligi" o'quv qo'llanmalari

Umumiy o`rta ta`lim maktablarida insonlar hayotini havfsiz ravishda tashkil etish maqsadida 1-9-sinflarda “Hayot havfsizligi asoslari” kursi umumta`lim fanlari tarkibiga integratsiya qilingan xolda o`qitiladi.
Mazkur to`plamda maktab yoshidagi bolalar uchun o'quv materiallar keltirilgan.

Bolalar masalalarini ahloq qoidalari doirasida yoritish

Bolalar va yoshlar katta yoshlilarga taalluqli bo‘lgan barcha huquqlarga egalar. Bunga qo‘shimcha ravishda ular zarardan himoyalangan bo‘lish huquqiga ham egalar. Bolalar va yoshlar masalalarini matbuotda yoritishda, ayniqsa axborot tarqalishini chegaralashning deyarli imkoniyati bo‘lmagan hozirgi davrda bunga alohida e’tibor qaratiladi.