Ko‘rsatmalar va qo‘llanmalar

Bolalar masalalarini ahloq qoidalari doirasida yoritish

Bolalar va yoshlar katta yoshlilarga taalluqli bo‘lgan barcha huquqlarga egalar. Bunga qo‘shimcha ravishda ular zarardan himoyalangan bo‘lish huquqiga ham egalar. Bolalar va yoshlar masalalarini matbuotda yoritishda, ayniqsa axborot tarqalishini chegaralashning deyarli imkoniyati bo‘lmagan hozirgi davrda bunga alohida e’tibor qaratiladi.