Parlament

Oliy Majlis

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi (Parlament) qonunlarni qabul qilish va vakillik hukumatining butun tizimiga rahbarlik qilish bo‘yicha maxsus huquqqa ega bo‘lgan mamlakatning eng yuqori davlat vakillik organidir. Olis Majlis bolalar huquqlarini himoyalash sohasida qonunchilikni takomillashtirish orqali bolalar huquqlarini ilgari surish va monitoring qilish masalasida UNICEF bilan hamkorlik qilib keladi.

Internet sahifa: http://www.parliament.gov.uz/uz/